účtovníctvo jednoduché a podvojné

Poradenstvo

Poskytovanie danového a účtovného poradenstva Ide o poskytovanie nasledujúcich služieb:

 • účtovné poradenstvo
 • zabezpečenie informácií týkajúcich sa aktuálnych daňových predpisov vzťahujúcich sa na činnosť klienta
 • odborné konzultácie pri bežnej daňovej agende
 • vypracovanie vnútropodnikovej smernice pre vedenie účtovníctva
 • vypracovanie podnikateľského zámeru
 • finančná analýza podniku
 • pomoc pri tvorbe podkladov pre finančné inštitúcie
 • poradenstvo pri tvorbe podnikovej stratégie
 • pomoc pri výbere vhodných účtovných postupov
 • zastupovanie klienta v styku s inštitúciami verejnej správy
 • zabezpečenie právneho poradenstva pri tvorbe zmlúv
 • spracovanie podnikateľských zámerov pre potreby poskytnutia bankových úverov a dotácii
 • vypracovanie podkladov pre uzatvorenie leasingovej zmluvy
 • rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia