účtovníctvo jednoduché a podvojné

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Svojim klientom ponúkame služby v oblasti jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, miezd a personalistiky, účtovného a daňového poradenstva, vedenie a spracovanie účtovníctva. Účtovníctvo je vedené klientom v zmysle Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov na základe predložených dokladov. Takto poskytnuté účtovné služby zahrňujú:

 • vedenie účtovníctva v zmysle Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • evidencia dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH, kontrola účtovných dokladov
 • poskytovanie priebežných informácií; o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
 • spracovanie mesačných uzávierok, príprava návrhu priznania dane z príjmu

Vypracovanie daňových priznaní účtovnej jednotky:

 • daň z príjmov fyzickej osoby, právnickej osoby
 • daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov
 • vyplnenie súvisiacich daňových tlačív:
  • štvrťročné prehľady o zrazených a uhradených preddavkoch dane
  • celoročné hlásenie o zrazených a uhradených preddavkoch dane
 • daň z pridanej hodnoty
 • daň z motorových vozidiel